Försäkring

Vi betalar för en olycksfallsförsäkring som avser samtliga våra medlemmar. Det är en generös försäkring som gäller vid deltagande vid arrangemang som vi anordnar samt under direkt färd till och från dessa.

Nedan finner du ett utdrag ur informationsbladet för försäkringen:

Det här ingår i din idrottsförsäkring.

Akutersättning

Akutersättningen betalar till viss del de vård- och resekostnader du får, när du på grund av en skada ...

Tandskador

Försäkringen ersätter de nödvändiga behandlingskostnader som du får på grund av skadan inom 5 år ...

Invaliditetsersättning

Du kan för ersättning om du får bestående besvär på grund av en olycksfallsskada (medicinsk ...

Dödsfallsersättning

Försäkringen gäller om du avlider på grund av en olycksfallsskada (oavsett din ålder), men också vid ...

Sönderklippta kläder vid vård

Vid olycksfallsskada kan ersättning även lämnas för idrottsutrustning och kläder som sjukvårdspersonal ...

Krisförsäkring

Mer information som PDF-fil.

Se mer även: http://www.korpen.se/Utovare/Forsakring/