Medlemskap


Vi är en förening inom Korpen som bildades den 2 januari 2014 och hela vår existens bygger på dig som är medlem hos oss.

Vi är en gemenskap som genom årsmötet styr hela vår verksamhet. Vid årsmötet har enbart de som har löst sitt medlemskap för det innevarande året rätt att delta.

Vid årsmötet sker kontroll av det gångna verksamhetsåret samt styrelse, verksamhetsplan m.m. för det kommande verksamhetsåret väljs. Det är här som du som medlem kan vara med och styra vår verksamhet.

Tänk på att du i tid måste lämna in en motion om det är något som du vill att årsmötet skall behandla förutom de ärende som är standard på årsmötet. Är du tveksam till hur detta fungerar så tag kontakt med oss i styrelsen så hjälper vi dig.

Medlemsavgiften är för närvande 100:- per kalenderår och betalas in till vårt bankgiro 531-4653.

Om du deltager i vår verksamhet och löser avgift för en hel termin så ingår medlemsavgiften.

Om du är medlem så löser vi en olycksfallsförsäkring som gäller vid deltagande i vår aktiviteter. Mer information om försäkringen finner du under fliken i menyn ovan.

Tag kontakt med oss om du har några frågor.

Välkommen som medlem.