Regler för Föreningen Sundvattengympa !!

  1. Medlemsavgift skall betalas. Därefter ingår försäkring.

  2. Prova på avgift max 3 ggr, därefter betalas terminsavgift delat med antal gånger som återstår.

  3. Återbetalning av terminsavgift sker endast mot uppvisande av läkarintyg. Betalas tillbaka antal gånger som återstår uträknat terminsavgift delat med antal gånger per termin. Betalar tillbaka så många gånger som återstår.

  4. Möjlighet finns att gå vid ett annat tillfälle i mån av plats, vid förhinder på ordinarie tid.

  5. Föreningen ger förtur till nästa termin för de som redan har plats i gruppen, som betalt inom utsatt datum. Därefter lämnas platser till andra deltagare.

  6. Föreningen har rätt att upprätta ett register över mailadresser, personnummer och telefonnummer.

  7. Kvitto på inbetalt belopp lämnas till deltagarna efter terminsstart.

  8. Deltagarna är skyldiga att följa uppsatta hygienregler.

  9. Antal deltagare i bassängen är 16 personer. Inskrivning max 17 personer.

  10. Information ang förändringar under terminens gång, kallelse till årsmöte osv, sker genom vår hemsida. www.korpsvg.se